System Profiler Report

E hoʻouna i ka System Profile Report iā Kaliko

Apple Menu -> About This Mac

More Info…

Save As…

Kapa Inoa - Hulu: .RTF

E Leka Uila mai!

Pau ka hana